Psychoterapeut Praha
Mgr. Jan Švehlík

Kvalifikace v psychologii

 • Psychologie (Mgr.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • Pětileté postgraduálním specializačním vzděláváním završené atestací z klinické psychologie.
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621).
 • Členství v Asociaci klinických psychologů.

Kvalifikace v psychoterapii a psychoanalýze

 • Kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (2007 - 2014).
 • Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti).
 • Kandidátství psychoanalýzy (od 2010) Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena Mezinárodní psychoanalytické společnosti (osobní analýza u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Dosavadní praxe v oboru

Poliklinika Kartouzská - psycholog a psychoterapeut
Ordinace klinické psychologie Brdičkova, Praha 5 - psycholog pro děti a dospívající
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - psycholog a individuální a skupinový psychoterapeut
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech - psycholog na psychoterapeutickém oddělení a oddělení léčby závislostí
 
Občasně působím jako externí psycholog ve firmách a podílím se na univerzitní výuce budoucích psychologů a psychoterapeutů.

Podmínky a cena

 • Cena za psychologickou konzultaci je 900 Kč. Cena za psychoterapeutická sezení se domlouvá na úvodní konzultaci.
 • Dohodnutý termín konzultace je závazný.
 • Má práce podléhá etickému kodexu ČPS, tedy mimo jiné závazku mlčenlivosti.
 • Momentálně přijímám klienty také do skupinové terapie.