Jsem psycholog s atestacemi z klinické psychologie a ze systematické psychoterapie. Pracuji především s dospělými a dospívajícími, primárně s jednotlivci, příležitostně s páry nebo více členy jedné rodiny.*
Provádím psychologická vyšetření dospělých a dospívajících. Pro diagnostiku psychických potíží u dětí doporučuji vyhledat dětského klinického psychologa.
 
Má práce podléhá Etickému kodexu Asociace klinických psychologů, tedy mimo jiné závazku důvěrnosti a mlčenlivosti (který je daný i ze zákona).
 
Více informací o mém profesním zaměření najdete na této stránce. Kontaktní informace najdete zde.
 
*) S páry pracuji spíše krátkodobě a poradensky, nespecializuji se ani na párovou (resp. manželskou) terapii, ani na terapeutickou práci s celou rodinou.
 

Odborný profil

Magisterský obor Psychologie jsem vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Navázal jsem pětiletým postgraduálním specializačním vzděláváním završeným atestací z klinické psychologie. Obdržel jsem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621). Jsem členem Asociace klinických psychologů.

Mezi lety 2007 a 2014 jsem absolvoval kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy. Následně jsem získal Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti). Od roku 2010 jsem kandidátem psychoanalýzy Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena IPA (osobní analýzu jsem absolvoval u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Dosavadní pracovní zařazení

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (psychoterapeutické oddělení, oddělení léčby závislostí)
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Praha
Ordinace klinické psychologie Brdičkova, Praha
Poliklinika Kartouzská a klinika Tulsia, Praha
 
Od r. 2013 provozuji také soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze 2, kde poskytuji především psychoanalytickou terapii a psychoanalýzu.
 
Od r. 2018 působím jako psycholog v ordinaci klinické psychologie ve Veselí nad Moravou (více zde).
 

Cena konzultací

Psychologické konzultace, psychoterapie a psychologická diagnostika jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Cena psychoanalytických sezení je předmětem vzájemné dohody.