Mgr. Jan Švehlík - psycholog, psychoterapeut

Hrnčířky 964, Veselí nad Moravou

Kvalifikace v psychologii

 • Psychologie (Mgr.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • Pětileté postgraduálním specializačním vzděláváním završené atestací z klinické psychologie.
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621).
 • Členství v Asociaci klinických psychologů.

Kvalifikace v psychoterapii a psychoanalýze

 • Kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (2007 - 2014).
 • Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti).
 • Kandidátství psychoanalýzy (od 2010) Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena Mezinárodní psychoanalytické společnosti (osobní analýza u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Dosavadní praxe v oboru

Poliklinika Kartouzská, Praha - Smíchov / Psychosomatická klinika Tulsia - psycholog a psychoterapeut
Ordinace klinické psychologie Brdičkova, Praha 5 - psycholog pro děti a dospívající
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - psycholog a individuální a skupinový psychoterapeut
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech - psycholog na psychoterapeutickém oddělení a oddělení léčby závislostí
 
Občasně působím jako externí psycholog ve firmách a podílím se na univerzitní výuce budoucích psychologů a psychoterapeutů.
Od r. 2013 provozuji také soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze 2, kde poskytuji především psychoanalytickou terapii a psychoanalýzu.

Podmínky a cena

 • Psychologické konzultace a psychoterapie jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Cena psychoanalytických sezení je předmětem vzájemné dohody.
 • Má práce podléhá etickému kodexu ČPS, tedy mimo jiné závazku mlčenlivosti.
 • Adresa

  Hrnčířky 964
  Veselí nad Moravou
  698 01

  Více informací najdete na stránkách ordinace: www.terdi.cz