K čemu skupinová terapie slouží a pro koho je určena?

Cílem skupiny je, aby se ten, kdo skupinou projde, lépe orientoval v sobě a svém životě. Mezi otázky, na které ve skupině hledáme odpovědi, patří to, jak navazovat vztahy, jak ze vztahů čerpat to, co potřebujeme, jak řešit konflikty, případně jak se vyrovnat s rozpadem vztahu. Do skupiny Vás mohou přivést ale také například problémy s trémou či nízkou sebedůvěrou nebo potíže se zvládáním nějaké konkrétní situace.
 
Skupina probíhá formou volně plynoucího rozhovoru, nepoužíváme tedy žádné drama- nebo arteterapeutické techniky. Každý člen sám rozhoduje o tom, v jaké míře se do dění zapojí. Nesnažíme se nikoho tlačit do sebeodhalování. Vycházíme z toho, že otevřenost členů vůči skupině postupně sílí tím, jak se ve skupině utváří atmosféra důvěry a bezpečí.
 
Věříme, že tím, že vycházíme ze dvou různých psychoterapeutických směrů, umožňujeme skupině podívat se na věci z více perspektiv.

Mgr. Hana Tichá

psycholožka
psychoterapeutka
(Gestalt terapie)
Více o mně...

Mgr. Jan Švehlík

psycholog
psychoterapeut
(psychodynamická t.)
Více o mně...

Podmínky a parametry skupiny

  • Datum zahájení skupiny: 27. března 2018 v 18:30.
  • Místo: Anny Letenské 1191/8, Praha 2 (pro popis spojů MHD a možností parkování viz www.jansvehlik.cz).
  • Skupina bude scházet jednou týdně, vždy v úterý v 18:30. Probíhá ve dvou čtyřicetiminutových blocích a desetiminutovou přestávkou mezi nimi (konec je tedy ve 20:00). Skupina se skládá z maximálně sedmi členů a dvou terapeutů. Nescházíme se v srpnu a v období před koncem roku.
  • Účast ve skupině se hradí vždy předem na následující čtvrtletí. Cena (pro rok 2018) za jedno setkání (tj. 2x 40 minut) je 300 Kč. Zpoplatněno je členství ve skupině, tedy i případné absence.
  • Vzhledem k tomu, že tato skupinová terapie není hrazena ze zdravotního pojištění, nevedeme zdravotnickou dokumentaci. Vše, co na skupině řeknete, tedy zůstává pouze ve skupině. Členové skupiny, pokud se tak rozhodnou, nemusí skupině ani terapeutům poskytnout žádné své identifikační údaje, kromě křestního jména a telefonického/e-mailového kontaktu.
  • Obvykle má smysl do skupiny vstupovat jen v případě, že uvažujete o docházení po dobu minimálně roku; pokud odejdete po kratší době, je přínos skupiny pro Vás značně omezený. Kromě toho je pro fungování skupiny důležité, aby nedocházelo k příliš častým změnám v jejím složení. Proto si prosím promyslete, jestli v horizontu alespoň jednoho roku jsou Vaše časové možnosti v souladu s docházením do skupiny.
  • Po dobu trvání skupiny je důležité, aby její členové nebyli v žádném vzájemném kontaktu mimo skupinová setkání. Mimoskupinový kontakt obvykle značně narušuje fungování celé skupiny a snižuje tak její přínos pro každého člena.

Postup přijetí

V tuto chvíli je skupina naplněna a další skupinu neotevíráme. Pokud uvažujete o skupinové terapii v Praze, můžete mě kontaktovat přes následující formulář - pokud budu vědět, že zrovna některý z mých kolegů sestavuje skupinu, rád Vás na něj nasměruji.

Žádost o přijetí